Conveni Hospital Provincial

01.01.2016 12:45

SOL·LICITUD  PARTICIPACIÓ DEL CONVENI EN MEDICINA ESPORTIVA DE L'HOSPITAL PROVINCIAL DE CASTELLÓ

A l’atenció de D. Rafael Arce Caparrós (Director Gerent de l’Hospital Provincial de Castelló).

D. Santiago Garcia Bardoll, com a President y en representació del Club d'Esports de Muntanya de Vilafamés, amb CIF número G-12927901, i domicili social en C/ Pintor Cantalapiedra, 10 (12192) De Vilafamés,

EXPOSE:

Que el 27 de febrer de 2014, va tindre lloc l'acte de constitució del Club d'Esports de Muntanya de Vilafamés, el qual disposa de personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, sense ànim de lucre i amb el fi exclusiu de promocionar, practicar i participar en activitats o competicions esportives en l'àmbit federat. Destacant com principals modalitats esportives de muntanya i escalada.

SOL·LICITE:

Per to això, sol·licite formar part del Conveni de col·laboració en medicina esportiva, que l'Hospital Provincial de Castelló manté amb diferents Clubs i Entitats Esportives de la provincia de Castelló.

 

Sense cap altre particular i esperant poder participar en breu d'aquesta col·laboració, reba una cordial salutació ben cordial.

Atentament,

 

Santiago Garcia Bardoll

President del Club de Muntanya Vilafamés

 

Vilafamés, 07 d'abril de 2014

 

TARIFES 2016:

  • Prova d'esforç esportiva: 40€ (Preu sense conveni 66,90)
  • Reconeixement Medic Esportiu: 25€ (Preu sense conveni 40,14)
  • Consulta Medicina Esportiva per lesió: 25€ (Preu sense conveni 1ª consulta 64,68 les següents a 39,62)
     

FORMA D'ACCÉS ALS SERVEIS:

Per a sol·licitar cita per a PROVA D'ESFORÇ O RECONEIXEMENT MÈDIC, telefonar a la centraleta de l'Hospital: 964 359 700 (Extensió 54024) en horari de 12:00 a 14:00 hores.

Per a sol·licitar cita al servei de MEDICINA ESPORTIVA per lesió, telefonar directament al telèfon 964 354 403 de 12:00 a 14:00 hores.
 

En qualsevol cas es comunicarà a la persona que ens dona la cita el nom del Club al que pertanyem per tal que puga comprovar llistat i aplicar la tarifa per conveni.

Volver

Buscar en el sitio

© 2015 Tots els drets reservats.